Ochrana soukromí

 

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.svatba-dekorace.cz (Stránky).

Zásady ochrany osobních údajů platí pro tyto Stránky a nemusí platit pro ostatní webové stránky společnosti FLEUR imitée. Proto si při opouštění těchto Stránek přečtěte zásady ochrany osobních údajů, které se týkají stránek, které chcete navštívit. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto Stránky.

Vstupem a používáním těchto Stránek prohlašujete, že s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek a Služeb, ve vztahu k těmto stránkám a službám, prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem zahrnujícím tyto Stránky a Služby, mohou být přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující tyto Stránky (včetně, ale ne výlučně jen, přenosů z těchto míst zpět do země vaší registrace) za účelem provozování a rozvíjení těchto Stránek a Služeb, včetně přenosů ke subdodavatelem nebo zástupcem společnosti FLEUR imitée, kteří vykonávají úkoly související s těmito Stránkami a Službami, nebo za účelem uchovávání údajů v příslušných databázích.

 

Automaticky shromaždované neosobní informace

Společnost FLEUR imitée se zavazuje dodržovat ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že celkové statistiky o našich zákaznících, prodejích, vzorcích provozu a potřebné informace o stránkách smíme poskytnout důvěryhodným třetím stranám, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné osobní identifikační údaje.

 

Osobní informace

Na to, abychom v budoucnu byli schopni odpovědět na vaše dotazy, plnit vaše požadavky nebo spravovat interaktivní zákaznické programy, budeme vás možná muset požádat o osobní údaje, jako jsou např. vaše jméno, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto údaje využijeme v souladu s platnými právními předpisy na odeslání odpovědí na vaše dotazy nebo na to, abychom vás mohli kontaktovat elektronickou poštou či telefonicky a informovat vás tak o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které vám budeme moci nabídnout. Pokud nám zašlete objednávku na výrobek, požadavek na službu nebo pokud zašlete materiál na tyto Stránky, budeme vás možná muset kontaktovat kvůli dodatečným informacím potřebným pro zpracování nebo splnění vaší objednávky a / nebo požadavky. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, nepředá tyto informace třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů, kdy to bude nezbytné pro zpracování vaší objednávky, splnění vašeho požadavku nebo pro správu interaktivního zákaznického programu a zlepšení služeb a produktů společnosti FLEUR imitée. Zároveň tímto dáváte společnosti FLEUR imitée právo na výše uvedený účel poskytnout vámi dodané informace partnerům, kteří spolupracují se společností FLEUR imitée.

 

Zabezpečení

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu neustálého rizika spojeného s poskytováním osobních údajů, ať už osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, jakož i proto, že žádný technologický systém není absolutně bezpečný a odolný vůči hackerům, přijala společnost FLEUR imitée určitá opatření na zamezení a minimalizaci rizik neoprávněného přístupu, zneužití nebo nepřesnosti vašich osobních údajů. Například při shromažďování nebo přenosu citlivých dat, např. informací o platební kartě, používáme šifrovací technologii.

 

Přesnost shromažďovaných údajů

Společnost FLEUR imitée z vlastní vůle nebo na vaši žádost doplní, opraví nebo vymaže jakékoliv neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje získané společností FLEUR imitée v souvislosti s provozem těchto Stránek.

 

Identifikace návštěvníka

V principu můžete používat tyto Stránky pro informační účely, aniž byste společnost FLEUR imitée informovali o tom, kdo jste, a museli jí poskytovat nějaké osobní údaje. Avšak občas mohou společnost FLEUR imitée nebo jí pověřené třetí osoby umístit do vašeho počítače informaci, která umožní společnosti FLEUR imitée shromažďovat určité údaje. Tyto informace jsou běžně označovány jako "cookies" a používají se na mnoha webových stránkách – jejich používání pro tyto účely se stalo v tomto odvětví zcela běžným. Cookie je uloženo na pevném disku ve vašem počítači a ne na těchto Stránkách. Společnost FLEUR imitée a / nebo jí pověřené třetí osoby budou používat pouze informace, které sami umístili v cookies prostřednictvím těchto Stránek nebo jiných internetových stránek společnosti FLEUR imitée.

Používání cookies vám přináší výhody, jako například odstraňuje nutnost častého zadávání hesla během jedné návštěvy, nebo opakovaného zadávání položek, které umístíte do vašeho nákupního košíku mezi dvěma návštěvami, pokud na předchozí návštěvě danou transakci neukončíte. Tato informace není osobně identifikovatelná - jinými slovy, cookies identifikují váš počítač, ne vás osobně. Pomocí informací, jak a kdy naši návštěvníci používají tyto Stránky nebo jiné stránky společnosti FLEUR imitée, může společnost FLEUR imitée dále zdokonalovat tyto Stránky. Pokud si nepřejete dostávat cookies nebo chcete být upozorněni o jejich přijetí, můžete si tak nastavit váš internetový prohlížeč, v případě že tento prohlížeč dané nastavení umožňuje. Prosím buďte si vědomi toho, že při vypnutých cookies nemusíte být vždy schopni prohlížet si určité části Stránek, které by obohatily vaši návštěvu, ani nebudete moci stahovat některé obsahy a / nebo účastnit se některých transakcí na těchto Stránkách.

Kromě toho mohou tyto Stránky používat jinou technologii, která umožňuje společnosti FLEUR imitée shromažďovat určité technické informace, jako například vaši adresu internetového protokolu (IP), druh operačního systému, který používáte na vašem počítači, druh internetového prohlížeče a adresy jiných propojených stránek za účelem zlepšení poskytovaných služeb.

Společnost FLEUR imitée může na Stránkách používat skripty třetích stran k optimalizaci efektivity reklamy, která se objevuje na ostatních partnerských stránkách, jako je typ a/nebo frekvence reklamy, nebo další marketingové zprávy zobrazované zákazníkovi. Shromažďovaná informace neobsahuje osobní údaje, obsahuje pouze nezbytnou informaci k optimalizaci efektivity.

 

Nezletilí

Osoba mladší než je doporučená nebo zákonná hranice v dané zemi nesmí zasílat společnosti FLEUR imitée žádné informace. V případě, že jste mladší nebo nezletilí, budete na používání těchto Stránek a služeb, realizaci nákupů nebo jakýchkoli jiných právních úkonů potřebovat souhlas rodiče (ů) nebo právního (ých) zástupce (ů), s výjimkou případů, že tyto činnosti jsou v zemi uplatňovaného práva povoleno.

 

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení. Můžeme také změnit, upravit nebo zamezit přístup na Stránky nebo jejich obsah, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení.

 

Podmínky specifické pro služby

Společnost FLEUR imitée může mít stanoveny samostatné podmínky pro různé poskytované služby (např. Podmínky používání), ve kterých může předem upravit specifické podmínky týkající se dané služby (včetně ochrany soukromí a údajů).